Розробка регламентів та аналіз бізнес-процесів

Розробка регламентів передбачає опис бізнес-процесів та підготовку документів, що регулюють різні сфери діяльності компанії. Розробка регламентів дозволяє оцінити роботу всього підприємства та залучити до цього процесу власників, керівників та персонал. Як результат підвищується ефективність бізнесу, залучені сторони починають краще розуміти цілі компанії та свої завдання.

Аналіз бізнес-процесів дозволяє оптимізувати систему управління в компанії, зробити її прозорою, зрозумілою та гнучкою до змін зовнішнього середовища.

Фахівці BakerTilly в рамках аналізу бізнес-процесів проведуть:
• опис існуючих бізнес-процесів (модельно);
• оцінку ефективності існуючих бізнес-процесів, виявлення явних недоліків;
• розробку рекомендацій по їх оптимізації;
• оцінку ризиків від запропонованих моделей оптимізації.