Управлінський облік

Управлінський облік як інструмент контролю та планування економічної ефективності компанії дозволяє визначати найбільш перспективні шляхи розвитку бізнесу і підвищувати його конкурентоспроможність.

Ми пропонуємо наступні послуги:
• проведення передпроектної діагностики;
• формування стратегічних цілей компанії;
• розробка фінансової структури компанії;
• розробка форматів фінансових та нефінансових управлінських звітів;
• розробка облікової політики управлінського обліку і управлінського плану рахунків;
• розробка Положення про ведення управлінського обліку.