Операційний due diligence

Операційний due diligence аналізує існуючу систему управління компанією, купівля якої мається на увазі, та допомагає точно оцінити якість її управління, ризики управління бізнесом в цілому і ефективність роботи підприємства.

При проведенні операційного due diligence здійснюється:
• аналіз історії та перспектив розвитку компанії;
• аналіз організаційно-правової форми компанії;
• оцінка ефективності організаційної структури і рівня корпоративного управління;
• оцінка менеджменту і персоналу компанії.