Підготовка фінансової модели

Фінансова модель – це узагальнюючий документ, який відображає прогнозовані обсяги доходів і витрат на конкретний період. Фінансова модель є частиною бізнес-плану і демонструє вартісне вираження всіх ключових аспектів з інших розділів проекту.

Підтвердження операційних планів незалежними експертами є обов’язковою умовою при виході компанії на IPO, для залучення зовнішніх займів і при укладанні угод M & A.

Наші послуги включають в себе підтвердження математичної коректності та послідовності фінансових прогнозів, а також перевірку відповідності облікових політик, які використовуються при плануванні, фінансової звітності.

Результати роботи оформлюються різними звітами: Висновком на підставі ISA (Міжнародних стандартів аудиту), Листом-підтвердженням (Comfort Letter), Звітом про робочому капіталі (Working Capital Report), Звітом за результатами процедур due diligence.